Wissel je gespaarde Air Miles in bij bol.comCompetentie Management

Competentiemanagement is één van de meest actuele onderwerpen in personeelsmanagement. Door aandacht te besteden aan competentiemanagement wordt er een brug geslagen tussen de ambities van een organisatie en de benodigde inzet en persoonlijke ontwikkeling van het personeel. Daarnaast biedt competentiemanagement de mogelijkheid om personele systemen en instrumenten op elkaar af te stemmen. Deze pagina geeft een eerste indruk van de basisonderwerpen binnen competentiemanagement met de nodige verwijzingen voor wanneer u dit in de eigen organisatie wilt gaan inzetten.

Voordelen van competentiemanagement

Voordelen van competentiemanagement voor de organisatie

Competentiemanagement dwingt de organisatie ook tot nadenken over prioriteiten en het maken van keuzes. Het geeft een duidelijke richting aan de doelstellingen van de organisatie en de gevraagde competenties van medewerkers. En dit voor de hele organisatie en in alle fasen van het personeelsbeleid.

Bij competentiemanagement vertaalt de organisatie haar beleid en strategie naar kerncompetenties van de organisatie. Deze zijn de leidraad voor het bepalen van de competentieprofielen, wat zorgt voor een borgend effect van de organisatievisie.

Voordelen van competentiemanagement voor de werknemer

Competentiemanagement stimuleert de mogelijkheden van de werknemers om door te groeien en biedt ontwikkelingskansen. Dit resulteert in meer gemotiveerde medewerkers die breed inzetbaar zijn.

Een goed competentiemanagementbeleid impliceert doelgerichte coaching van medewerkers op basis van competenties (bijvoorbeeld aan de hand van persoonlijke ontwikkelingsplannen). Hierdoor kunnen persoonlijke verbetertrajecten worden opgezet en gerealiseerd, verkrijgen de medewerkers inzicht in het niveau van hun respectievelijk aanwezige en gewenste competenties en dus in hun eigen functioneren.

Een eenduidige competentietaal biedt de medewerker houvast en helderheid over de verwachtingen van de organisatie, waardoor de communicatie tussen medewerker en management efficiënter verloopt zowel op de werkplek als in personeelsgesprekken.

De competentiemanager

In de meeste organisaties is er niet een specifieke persoon aangewezen voor het competentiemanagement. Het invoeren en beheren van competentiemanagement is een gezamenlijke taak van het volledige managementteam. Uiteraard zijn het de HR-manager en de CEO die hierin meestal de visie voor neerleggen en de richtlijnen en middelen beschikbaar stellen.

Competentiemanagement invoeren


Goedkope LuiersSponsors of Sponsoren